همراه الکترونیک

Translate to English Traduire en français Traducir al idioma español Traduzir para o Português Língua 翻译汉语 翻訳する日本語 Vertaal naar Nederlands Traduci in lingua italiana Deutsch Übersetzung 번역기로 한국어 교재 Русский перевод Translate Türkçe ترجمة للغة العربية
هتل قصر اروميه

هتل

شماره تماس:
2372643و2372691-0441
2371699-0441
نشانی:
استان: آذربایجان غربی        شهر: اروميه
بلوار هفت تیر، روبروی ترمینال شهرستان
  تاریخ انتشار: 1390/01/14  پایان نمایش: 1390/02/14
 کل بازدیدهای این صفحه -  475