همراه الکترونیک

Translate to English Traduire en français Traducir al idioma español Traduzir para o Português Língua 翻译汉语 翻訳する日本語 Vertaal naar Nederlands Traduci in lingua italiana Deutsch Übersetzung 번역기로 한국어 교재 Русский перевод Translate Türkçe ترجمة للغة العربية
مهمانپذير زرندی علي آباد

مهمانپذير

شماره تماس:
7- 6232578 - 0173
-
نشانی:
استان: گلستان        شهر: علي آباد
گلستان - علی آباد کتول - بلوار امام رضا ( جانبازان ) - بعد از تقاطع آیت و کمربندی - مهمانپذیر زرندی .
  تاریخ انتشار: 1390/01/14  پایان نمایش: 1390/02/14
 کل بازدیدهای این صفحه -  350